Song Tử Và Xử Nữ

SONG TỬ và XỬ NỮ

Song Tử và Xử Nữ là hai cung hoàng đạo có những điểm khác biệt rõ rệt. Mặc dù vậy, nhưng Song Tử và Xử Nữ cũng…

Gemini Là Cung Gì

Gemini Là Cung Gì? Song Tử Hợp Với Cung Nào?

Gemini Là Cung Gì?Trong 12 cung hoàng đạo, Gemini (Song Tử) là cung thứ ba, được chiếu mệnh bởi sao Thủy. Người thuộc cung Song Tử thường…