Chính Sách Bảo Mật

Chào mừng bạn đến với Chính Sách Bảo Mật của Hoàng Đạo 24h. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và xây dựng một môi trường trực tuyến an toàn và đáng tin cậy. Hãy đọc kỹ chính sách sau đây để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1. Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn thông qua các biểu mẫu trực tuyến hoặc qua các kênh liên lạc khác nhau. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, và các thông tin khác liên quan.

2. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp thông tin, dịch vụ, hoặc sản phẩm mà bạn yêu cầu. Thông tin của bạn cũng có thể được sử dụng để liên lạc, hỗ trợ khách hàng, và thông báo về các cập nhật hoặc sự kiện liên quan.

3. Bảo Vệ Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp an ninh để ngăn chặn việc truy cập trái phép, mất mát dữ liệu, hoặc sử dụng không đúng.

4. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bán, cho thuê, hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu từ cơ quan pháp luật.

5. Quyền Lợi Của Bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Đồng thời, bạn có quyền từ chối nhận bất kỳ thông báo quảng cáo nào từ chúng tôi.

6. Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Việc cập nhật này sẽ được hiển thị trên trang web của chúng tôi.

Chân thành cảm ơn sự tin tưởng và sử dụng dịch vụ của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên Hệ.